Sıvacı Mesleki Yeterlilik Belgesi Seviye 3

Tanım: İş sağlığı ve güvenliği ile çevreye ilişkin önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde, mesleği ile ilgili iş organizasyonu yapan, sıva öncesi hazırlık işlemlerini yürüten, binaların iç ve dış yüzeylerinin kaba ve ince sıvalarını yapan, söve monte eden, beton zemine ve duvar yüzeyine şap yapan, yüzeyi hazır cam mozaik ile kaplayan, hazır (mozaik) denizlik ve parapet yapan, yalıtım sıvası yapan, uygulama sonrası onarım işlemlerini yapan ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürüten nitelikli kişidir.

Tecrübe Ön şartı : Tecrübe şartı yoktur.

Eğitim Ön şartı : Diploma ön şartı yoktur.

Kurs Ön şartı : Kurs ön şartı yoktur.

Belgenin Geçerlilik Süresi 

5 yıldır. Sıvacı fiili olarak toplam 18 ay çalıştığını belgelendirdiğinde, belgenin süresi 5 yıl daha uzatılır. İlk belge verildiği tarihten itibaren 10 yıl sonra ise tekrar yazılı ve uygulama sınavına girmek mecburidir.

Çalıştığını belgeleyemeyenler uygulama sınavına alınır ve başarılı olanların belgesi 5 yıllığına daha uzatılır. İlk belge verildiği tarihten itibaren 10 yıl sonra ise tekrar yazılı ve uygulama sınavına girmek mecburidir.

Başarı Notu

Yazılı sınavlarda A1-İş Güvenliği Bilgisi yeterlilik biriminden en az 5 adet ve A2-Meslek Bilgisi yeterlilik biriminden en az 20 adet olmak üzere toplam 25 adet çoktan seçmeli soru sorulur ve başarı notu en az %60 olmalıdır. 

Uygulama sınavında adaya ustalığını göstereceği bir uygulama projesi verilir ve başarı notu en az %80 olmalıdır.

SEÇMELİ BİRİMLER

B1- Makine ile Sıva Yapılması

  • Yazılı sınavda en az 5 soru olmak üzere en az %60 başarı sağlanmalıdır.
  • Uygulama sınavında adaya ustalığını göstereceği bir uygulama projesi verilir ve başarı notu en az %80 olmalıdır.

B2- Tesviye Betonu ve Şap Yapılması

  • Yazılı sınavda en az 5 soru olmak üzere en az %60 başarı sağlanmalıdır.
  • Uygulama sınavında adaya ustalığını göstereceği bir uygulama projesi verilir ve başarı notu en az %80 olmalıdır.

B3- Hazır Elemanların Yerleştirilmesi

  • Yazılı sınavda en az 5 soru olmak üzere en az %60 başarı sağlanmalıdır.
  • Uygulama sınavında adaya ustalığını göstereceği bir uygulama projesi verilir ve başarı notu en az %80 olmalıdır.