Seramik Karo Kaplamacısı Mesleki Yeterlilik Belgesi Seviye 3

Tanım: İş sağlığı ve güvenliği ile çevresel önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde, mesleği ile ilgili iş organizasyonu yapan, panel ve diğer kalıp yüzey malzemelerini kullanarak kalıp ve kalıp iskelesi kuran, söken, temizlik ve bakımını yapan ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürüten nitelikli kişidir. 

Tecrübe Ön şartı : Tecrübe şartı yoktur. 

Eğitim Ön şartı : Diploma ön şartı yoktur.

Kurs Ön şartı : Kurs ön şartı yoktur. 

Belgenin Geçerlilik Süresi 

5 yıldır. Betonarme Demircisi fiili olarak toplam 18 ay çalıştığını belgelendirdiğinde, belgenin süresi 5 yıl daha uzatılır. İlk belge verildiği tarihten itibaren 10 yıl sonra ise tekrar yazılı ve uygulama sınavına girmek mecburidir. 

Çalıştığını belgeleyemeyenler uygulama sınavına alınır ve başarılı olanların belgesi 5 yıllığına daha uzatılır. İlk belge verildiği tarihten itibaren 10 yıl sonra ise tekrar yazılı ve uygulama sınavına girmek mecburidir. 

Başarı Notu

  • Yazılı sınavlarda A1-İş Güvenliği Bilgisi yeterlilik biriminden en az 10 adet ve A2-Meslek Bilgisi yeterlilik biriminden en az 20 adet olmak üzere toplam 30 adet çoktan seçmeli soru sorulur ve başarı notu en az %60 olmalıdır.
  • Uygulama sınavında adaya ustalığını göstereceği bir uygulama projesi verilir ve başarı notu en az %80 olmalıdır.