Betonarme Demircisi Mesleki Yeterlilik Belgesi Seviye 3

Tanım: İş sağlığı ve güvenliği ile çevreye ilişkin önlemleri alarak, iş organizasyonu yapan, projesine göre; betonarme elemanların donatılarını hazırlayan, donatı ön üretimi ve montajını yapan, hazırladığı donatıları kontrol eden, beton dökümüne nezaret eden ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürüten nitelikli kişidir.

Tecrübe Ön şartı : Tecrübe şartı yoktur.

Eğitim Ön şartı : Diploma ön şartı yoktur.

Kurs Ön şartı : Kurs ön şartı yoktur.

Belgenin Geçerlilik Süresi 

5 yıldır. Betonarme Demircisi fiili olarak toplam 18 ay çalıştığını belgelendirdiğinde, belgenin süresi 5 yıl daha uzatılır. İlk belge verildiği tarihten itibaren 10 yıl sonra ise tekrar yazılı ve uygulama sınavına girmek mecburidir.

Çalıştığını belgeleyemeyenler uygulama sınavına alınır ve başarılı olanların belgesi 5 yıllığına daha uzatılır. İlk belge verildiği tarihten itibaren 10 yıl sonra ise tekrar yazılı ve uygulama sınavına girmek mecburidir.

Başarı Notu 

  • Yazılı sınavlarda A1-İş Güvenliği Bilgisi yeterlilik biriminden ve A2-Meslek Bilgisi yeterlilik biriminden toplamda en az 25 adet çoktan seçmeli soru sorulur ve başarı notu en az %60 olmalıdır.
  • Mülakat sınavında adaya bir proje verilerek adayın değerlendirmesi yapılır. Başarı notu en az %60 olmalıdır.
  • Uygulama sınavında adaya, ustalığını göstereceği bir uygulama projesi verilir ve başarı notu en az %80 olmalıdır.