Alçı Levha Uygulayıcısı Mesleki Yeterlilik Belgesi Seviye 3

Tanım: İş sağlığı ve güvenliği ile çevreye ilişkin önlemleri alarak, mesleği ile ilgili iş organizasyonu yapan, ahşap ve diğer kalıp yüzey malzemelerini kullanarak kalıp ve kalıp iskelesi kuran, söken ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürüten nitelikli kişidir.

 

Tecrübe Ön şartı : Tecrübe şartı yoktur.

Eğitim Ön şartı : Diploma ön şartı yoktur.

Kurs Ön şartı : Kurs ön şartı yoktur.

Belgenin Geçerlilik Süresi 

5 yıldır. Ahşap Kalıpçı fiili olarak toplam 18 ay çalıştığını belgelendirdiğinde, belgenin süresi 5 yıl daha uzatılır. İlk belge verildiği tarihten itibaren 10 yıl sonra ise tekrar yazılı ve uygulama sınavına girmek mecburidir.

Çalıştığını belgeleyemeyenler uygulama sınavına alınır ve başarılı olanların belgesi 5 yıllığına daha uzatılır. İlk belge verildiği tarihten itibaren 10 yıl sonra ise tekrar yazılı ve uygulama sınavına girmek mecburidir.

Başarı Notu

  • Yazılı sınavlarda (A1+A2) çoktan seçmeli en az 25 soru sorulur ve başarı notu
  • en az %60 olmalıdır.
  • Mülakat sınavında adaya bir proje verilerek adayın değerlendirmesi yapılır. Başarı notu en az %60 olmalıdır.
  • Uygulama (Performans) sınavında, adaya ustalığını göstereceği bir uygulama projesi verilerek yapması istenir. Başarı notu en az %80 olmalıdır.