Mesleki Yeterlilik Belgesi İçin Başvuru Şartları

Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilmek için yapılması gerekenler, kurumumuza verilmesi gerekli Belgeler ve Şartlar şunlardır...

Belgeler:

 • Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu
 • Başvuru formu

Başvuru Genel Bilgi

Baaşvuru için eğitim ve tecrübe şartı aranmamaktadır. linkini verdiğimiz başvuru formunu doldurup iki adet fotoğraf nüfuz cüzdanı fotokoisi ve banka dekontunu kargo veya elden ofisimize teslim ederek süreci başlatabilirsiniz. evrakların bize ulaştığı tarihten itibaren 5 işgününde sınav randevunuz planlanarak sms-telfon-mail yoluyla tarafınıza bilgi verilecektir. Sınav randevusu başvuru tarihinizden en az 10 gün en fazla 30 gün içinde gerçekleştirilcek şekilde planlanacaktır. yine süreç sms-telefon-mail yoluyla tarafınıza bildirilecektir. Sınavdan başarılı olan kişilere 30 gün içerisinde belgeleri imza karşılığı ofisimizden teslim edilecektir. Başarısız olan adaylar içim yeniden sınav progamı yapılarak içinde bilgi verilecektir.Belgel almaya hak kazanmış kişilerin belgenin geçerliliği olan bir işte çalıştığına dair gözetim süreci kurumumuz tarafından takip edilerek 5 yıl içinde 18 ay çalışmak kaydıyla yenilenme süreci gerçekleştirilir.

Şikayet ve İtiraz Süreci:

   İtirazı Kalite Yöneticisi alır. Kalite Yöneticisi, alınan itirazı geçerli kılmak için gerekli olan tüm bilgileri 5 gün içerisinde toplar ve bu bilgileri doğrular.

Alınan tüm Şikâyet/İtiraz/Öneri Formları Şikâyet/İtiraz/Öneri Takip Listesinde kayıt altına alınır. Formu alan Kalite Yöneticisi itiraz konusunu çözümlemek üzere itirazı ilgilendiren ilgili birim sorumlusu irtibata geçer.

Eğer bir çözüm üretilebilir ve üretilen bu çözüm itiraz sahibi tarafından uygun görülür ise, öngörülen çözüm uygulanarak, itiraz kaydı kapatılır ve gelişinden itibaren beş (5) iş günü içerisinde itirazı kişiye, yapılan uygulamalar ve sonuç yazılı olarak bildirilir.

Öngörülen çözüm, itiraz sahibi tarafından beğenilmez veya tatminkâr bulunmazsa veya Kalite Yöneticisi tarafından çözümlenemeyecek bir durum söz konusu ise, konu “İtiraz/Şikâyet Komitesi Listesi”ndeki tanımlanmış üyelerden oluşan İtiraz ve Şikâyet komitesine iletilir. İtiraz ve Şikâyet Komitesi, konu ile ilgili bulguları ve kayıtları inceleyerek, en geç on beş (15) iş günü içerisinde itirazı bir sonuca bağlar ve itirazı yapan kişiye yapılan uygulamalar ve sonuç yazılı olarak bildirilir. Değerlendirme sonucunda itiraz sahibinin talebi olumlu bulunursa, ilgili kişi veya kişilerin haklarını koruyacak düzenlemeler yapılır ve gerekli durumlarda düzeltici ve önleyici faaliyet başlatılır.

   Düzeltici ve Önleyici Faaliyet başlatılması halinde, Kalite Yöneticisi, kapsamlı bir durum değerlendirmesi yapar. Bu kapsamda, itiraz ile ilgili,

• Sebepleri analiz eder,

• Düzeltici Faaliyetin koşullarını belirler

, • Düzeltici Faaliyetlerin etkinliğinin doğrulanmasını ve kontrol edilmesini sağlar,

• Eğer gerekli ise, önleyici faaliyet önerilerini oluşturur ve bu faaliyeti başlatır.

   Yapılan itirazlar, yıllık Yönetim Gözden Geçirme toplantılarında ve Tarafsızlık Komitesi tarafından ele alınarak, bahse konu faaliyetlerle ilgili yapılan ve/veya yapılabilecek faaliyetler ve uygulamalar değerlendirilir, Şikâyetin Alınması ve Değerlendirilmesi Şikâyetler ; başvuru sahibi, adaylar ve belgelendirilmiş kişilerin yanı sıra, işverenler, hizmet alanlar veya ilgili diğer kesimler tarafından sınav sonuç tarihinden itibaren 10 gün içinde yapılabilir. Şikâyete konu olabilecek durumlar genel olarak şunlardır:

• TÜSMER Belgelendirme Kuruluşu personelinin, belgelendirme politikasına uygun olmayan davranışları,

• Tüm gizlilik ve güvenlik ihlalleri,

• Belgelendirilmiş kişinin belgelendirme sözleşmesine uygun olmayan işlem ve davranışları

• Mevzuat, kanun, yönetmelik v.b. yasal şartlara uyulmaması,

• TÜSMER Belgelendirme Kuruluşunun, kamuya açıklamış olduğu belgelendirme şartlarına uymaması,

• Gerçekleştirilen sınavların tarafsızlık ve bağımsızlık ilkelerine bağlı olarak uygulanmaması,

• Ve belgelendirme süreçleri ile ilgili diğer faaliyetler

   Şikâyeti Kalite Yöneticisi alır. Kalite Yöneticisi, alınan şikâyeti geçerli kılmak için gerekli olan tüm bilgileri toplar ve bu bilgileri doğrular. Alınan tüm Şikâyet/İtiraz/Öneri Formları Şikâyet/İtiraz/Öneri Takip Listesinde kayıt altına alınır. Formu alan Kalite Yöneticisi şikâyet konusunu çözümlemek üzere şikâyeti ilgilendiren ilgili birim sorumlusu irtibata geçer. Eğer bir çözüm üretilebilir ve üretilen bu çözüm şikâyet sahibi tarafından uygun görülür ise, öngörülen çözüm uygulanarak, şikâyet kaydı kapatılır ve gelişinden itibaren beş (5) iş günü içerisinde şikâyeti kişiye, yapılan uygulamalar ve sonuç yazılı olarak bildirilir. Öngörülen çözüm, şikâyet sahibi tarafından beğenilmez veya tatminkâr bulunmazsa veya Kalite Yöneticisi tarafından çözümlenemeyecek bir durum söz konusu ise, konu “İtiraz/Şikâyet Komitesi Listesi”ndeki tanımlanmış üyelerden oluşan, İtiraz ve Şikâyet Komitesine iletilir. İtiraz ve Şikâyet Komitesi, konu ile ilgili bulguları ve kayıtları inceleyerek, en geç on beş (15) iş günü içerisinde şikâyeti bir sonuca bağlar ve şikâyeti yapan kişiye, yapılan uygulamalar ve sonuç yazılı olarak bildirilir. Değerlendirme sonucunda şikâyet sahibinin talebi olumlu bulunursa, ilgili kişi veya kişilerin haklarını koruyacak düzenlemeler yapılır ve gerekli durumlarda düzeltici ve önleyici faaliyet başlatılır. Düzeltici ve Önleyici Faaliyet başlatılması halinde, Kalite Yöneticisi, kapsamlı bir durum değerlendirmesi yapar. Bu kapsamda, itiraz ile ilgili,

• Sebepleri analiz eder,

• Düzeltici Faaliyetin koşullarını belirler,

• Düzeltici Faaliyetlerin etkinliğinin doğrulanmasını ve kontrol edilmesini sağlar,

• Eğer gerekli ise, önleyici faaliyet önerilerini oluşturur ve bu faaliyeti başlatır.

  Yapılan şikâyetler, yıllık Yönetim Gözden Geçirme toplantılarında ve Tarafsızlık Komitesi tarafından ele alınarak, bahse konu faaliyetlerle ilgili yapılan ve/veya yapılabilecek faaliyetler ve uygulamalar değerlendirilir, Şikâyet ve itiraz komitesi, firmamız bünyesinde şikâyet ve itirazların değerlendirilmesinde son mercidir. Kişi tekrar şikâyet ve itirazında ısrarcı olur ise yasal yollara başvurmak durumundadır. Kuruluşumuz, Şikâyetlerin ele alınması prosesinde şikâyet sahibi veya şikâyetin ne olduğu konularındaki gizlilik şartlarına bağlı kalmak adına üst yönetim, şirket ortağı ve diğer tüm personelden almış olduğu Tarafsızlık ve Gizlilik Taahhütleri ile Kuruluş olarak da Personel Belgelendirme Kalite Politikası ile güvence altına alır.
Mesleki Yeterlilik Hakkında VİDEOLARA ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ