Tüsmer Belgelendirme Sektör Komiteleri

TÜSMER BELGELENDİRME KURULUŞU Belgelendirme Programlarının geliştirilmesi, gözden geçirilmesi ve geçerli kılınması metot ve yöntemleri ”Program Geliştirme, Gözden Geçirme ve Geçerli Kılma Prosedürü” nde verilmiştir.

Program Komitesi yapılan toplantılarda tamamladığı tüm gözden geçirme çalışmalarının sonuçlarını ve program geliştirme önerilerini “Program Komitesi Gözden Geçirme Geliştirme Tutanağı” ile kayıt altına alarak imzalar ve TÜSMER BELGELENDİRME KURULUŞU Yönetimine sunar.

TÜSMER BELGELENDİRME KURULUŞU, MYK tarafından hazırlanarak yayınlanmış olan Belgelendirme Programları baz alınarak hazırlanan ve uygulanan belgelendirme sistem, program, metot ve içeriklerini ilgili Program Komitelerinin görüş ve önerileri doğrultusunda geliştirerek her belgelendirme Kategorisi için “TÜSMER BELGELENDİRME KURULUŞU Belgelendirme Programı” dokümante eder ve Genel Müdürün imzası ile bir yıllığına geçerli kılınarak yayınlar.