Hakkımızda

  TÜSMER Belgelendirme Kuruluşu’ nun kurmuş ve uygulamakta olduğu personel belgelendirme faaliyetlerinin tarafsız bir şekilde yürütülmesini sağlamak, sürdürmek ve yönetmek, olası riskleri belirlemek, bu riskleri en aza indirmek veya ortadan kaldırmak için izlenecek yolları belirlemek amacıyla Tarafsızlık Komitesi kurmuş

  TÜSMER Belgelendirme Kuruluşu tarafından oluşturulan Kalite Yönetim Sistemine ve gerçekleştirilen ve/veya planlanan tüm belgelendirme faaliyetlerine ilişkin olarak, ilgili tüm taraflardan gelebilecek şikâyet ve itirazların alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması esaslarının belirlenmesi için Şikayet ve İtiraz Komitesi Kurmuş

  Personel belgelendirme faaliyetleri için ilgili bütün tarafların menfaatlerinin, herhangi bir tarafa ayrıcalık tanımadan, kurallara uygun ve adil bir biçimde gerekli olan usul, metot ve yöntemler ile bunların içeriklerinin oluşturulması, geliştirilmesi ve gözden geçirilmesi faaliyetlerini yapmak için Program Komitesi Kurmuş

  Tüm Bunları gerçekleştirirken maddi kaygıdan uzak hedefleri olan Tüsmer Belgelendirme Hizmetleri A.Ş tarafsız ve adil belgelendirme kurallarını uygulamaktadır.