Mesleki Yeterlilik Belgenizi Aldınız mı?

5544 Sayılı kanun kapsamında tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu hale gelmiştir...

Sınav Ücretlerini devlet karşılıyor

Mesleki yeterlilik belgesi ücretleri 2020 yılına kadar devlet karşılamaktadır. 

MYK mesleki yeterlili belgesi başvurusu için acele ediniz...

0216 348 34 19 veya 0542 334 14 94 telefon numaraların bize ulaşınız...

Tüsmer Belgelendirme'ye Hoş Geldiniz!

Tüsmer Belgelendirme Hizmetleri A.Ş tarafsız ve adil belgelendirme kurallarını uygulamaktadır.

Sigorta Primi İşveren Hissesi Teşviki

4447 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 10 UNCU MADDESİNDE tanımlanan ve MYK Mesleki Yeterlilik Belgeli kişileri istihdam eden işverenlerin 48 aya kadar işveren prim desteğinden yararlanmasını sağlayan teşvik Bakanlar Kurulunun 2015/8321 sayılı kararı ile 31/12/2020 yılına kadar uzatılmıştır.

4447 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 10 UNCU MADDESİ

Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Nedir?

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 4 Nisan 2015 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edilerek 6645 sayılı kanun numarası ile yasalaştı. Kanun 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda da önemli değişiklikler yaptı.

Bu değişikliklerin en önemlilerinden biri şüphesiz çalışma ve iş dünyasını yakından ilgilendiren belge zorunluluğu getirilen meslekler olmuştur. Kanuna göre;  “Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğlerin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda düzenlenen esaslara göre Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamayacaktır.”