Telefon
WhatsApp

Tusmer Belgelendirme Hizmetleri A.Ş.

Sosyal Sorumluluk


   

 

 

 

Tüsmer Belgelendirme Hizmetleri A.Ş. Özler Kalıp ve İskele Sistemleri Anonim Şirketi arasında Mesleki Yeterlilik Kurumu teşvikleri kapsamında Tek Nokta Başvuru Protokolü imzalanmıştır.
 
T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlanan 5444 sayılı kanun ve tebliğlerde yer alan Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Meslekler arasında olan 12UY0056-3 İskele Kurulum Elemanı, 12UY0050-3 Panel Kalıpçı branşında MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi alma zorunluluğu getirilmiştir. Kanun kapsamında sınavlarda başarılı olan kişilerin sınav ve belge masrafları İşsizlik fonundan karşılanacaktır.
 
Özler Kalıp ve İskele Sistemleri Anonim Şirketi Ulusal ve Uluslararası geçerliliği olacak belgelendirme faaliyetleri ile 12UY0056-3 İskele Kurulum Elemanı, 12UY0050-3 Panel Kalıpçı branşında yapılacak uygulamaların uzman ustalar tarafından yapılmasını, buna bağlı olarak ülkemizdeki inşaat işçiliği kalitesinin artırılmasını, marka değerinin korunmasını, işçilik hatalarına bağlı müşteri şikayet ve maliyetlerinin asgariye indirilmesini ve rekabet gücünün artırılmasını hedeflemektedir. Bu nedenle Özler Kalıp ve İskele Sistemleri Anonim Şirketi 12UY0056-3 İskele Kurulum Elemanı, 12UY0050-3 Panel Kalıpçı branşında faaliyet gösteren ustaların MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almasına destek vermektedir.
 
Sosyal Sorumluluk Projesi (MYK) teşvikler kapsamında, inşaat ustalarının bağımsız ve tarafsız bir şekilde MYK belgesi sahibi olabilmesi için Özler Kalıp ve İskele Sistemleri Anonim Şirketi TÜRKAK’tan akredite ve MYK tarafından yetkilendirilmiş Tüsmer Belgelendirme Hizmetleri A.Ş. ile Mesleki Yeterlilik Belgesi sınavlarının yapılması için Üretici Firma protokolü imzalamıştır. MYK Belgesi sınavları Tüsmer Belgelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından yapılacaktır. Sınavlarda başarılı olan ustalar katıldıkları branşa ait Mesleki Yeterlilik Belgesi’ni almaya hak kazanacaklardır.
 
Mesleki Yeterlilik Belgesi isteyen ustalarımızın 3 sınav hakkı bulunmaktadır. Birinci sınav haklarında başarısız olan ustalarımız ücretsiz 2 sınav hakkı daha bulunmaktadır. Mesleki Yeterlilik Belgeleri özel baskı merkezinde taklit edilemeyecek bir şekilde ve çift dilde üretilmekte olup beraberinde Mesleki Yeterlilik Kimlik Kartı verilmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

Tüsmer Belgelendirme Hizmetleri A.Ş. ve Başergün Boya ve Kimya İnşaat San. Tic. A.Ş. (Cubo Boya) arasında Mesleki Yeterlilik Kurumu teşvikleri kapsamında Tek Nokta Başvuru Protokolü imzalanmıştır.
 
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 4 Nisan 2015 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edilerek 6645 sayılı kanun numarası ile yasalaştı. Kanun 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda da önemli değişiklikler yaptı.
 
Bu değişikliklerin en önemlilerinden biri şüphesiz çalışma ve iş dünyasını yakından ilgilendiren belge zorunluluğu getirilen meslekler olmuştur. Kanuna göre; “Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğlerin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda düzenlenen esaslara göre Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamayacaktır.”
 
Ustalarımız CUBO sponsorluğunda gerçekleştirilecek 12UY0048-3 Duvarcı,12UY0057-3 Isı Yalıtımcı,11UY0023-3 İnşaat Boyacısı, 16UY0253-2 İnşaat İşcişi, 12UY0051-3 Seramik Karo Kaplamacısı, 11UY0024-3 Sıvacı mesleklerinde Mesleki Yeterlilik Sınavlarına girerek, başarılı olmaları durumunda bu altı yeterlilikte Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilirler. Projemizden yararlanarak Mesleki Yeterlilik Belgesi almak isteyen ustalarımızın sınav ücretine karşılık gelen teminat tutarı CUBO tarafından karşılanarak, sınavda başarılı olan adayların sınav ücretleri İşsizlik Sigortası Fon'undan karşılanır.
 
Sınavlarda adayların her bir bölüm için ayrı ayrı olmak üzere toplam 3 hakkı vardır. Örneğin uygulama sınavını geçerek sadece yazılıdan başarısız olan bir aday, bir sonraki hakkında sadece yazılıdan sınava girer ve başarılı olduğunda belgelendirme hakkı kazanır.

 

Bize Yazın