Telefon
WhatsApp

Tusmer Belgelendirme Hizmetleri A.Ş.

Çalışanlar ve İşverenler

 1. Hangi Mesleklerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Vardır? 

        5544 sayılı Kanun gereğince; tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfına giren ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca yayımlanan tebliğlerde belirtilen mesleklerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler çalıştırılamamaktadır. Belge zorunluluğu bulunan meslekler listesine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

 

 2. Belge Zorunluluğu Olan Mesleklerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Almak İçin Ne Kadar Süremiz Var? 

        Belgesi olmadan çalışanların, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayımlanan Tebliğin yayım tarihinden itibaren 12 ay içerisinde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi alması gerekmektedir. Örneğin, 26 Eylül 2017 tarihli Tebliğde belirtilen mesleklerde çalışanlar 26 Eylül 2018 tarihine kadar MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almalıdır. Yayımlanmış tebliğlere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

 

 3. Belge Zorunluluğu Olan Mesleklerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Dışında Hangi Belgeler Geçerlidir? 

         05/06/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre alınmış ve ilgili bölüm, alan ve dalda düzenlenmiş ustalık belgeleri ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin mesleki ve teknik eğitim veren okullarından alınmış ve ilgili bölüm, alan ve dalda düzenlenmiş diplomalar (meslek lisesi, ön lisans veya lisans) geçerlidir. Belge alma zorunluluğu getirilmiş mesleklerde çalışma şartını karşılayan diploma ve ustalık belgelerinin bölüm, alan ve dal bilgilerine ilişkin muafiyet tablosuna buraya tıklayarak ulaşablirsiniz.

 

 4. Belge Zorunluluğu Olan Mesleklerde Belge Almazsam Ne Olur? 

         Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı iş müfettişleri tarafından yapılan denetimlerde ilgili mesleklerde belgesiz çalışan tespit edilmesi halinde işveren veya işveren vekiline belgesiz çalışan kişi başına 950 TL idari para cezası uygulanması hükme bağlanmıştır.

 

 5. Belge Zorunluluğu Olan Mesleklerde Belge Almak İsteyenlere Teşvik Var Mı? 

         Belge zorunluluğu olan mesleklerde sınavlara girip belge almaya hak kazanan kişilerin, Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenmiş limitler dâhilinde sınav ücretlerinin tamamı ile belge masraf karşılıklarının tamamı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır. 

 

 6. Belge Zorunluluğu Olan Mesleklerde Teşvikten Yararlanırsam Sınav Ücreti Ne Zaman İade Ediliyor? 

          Tüsmer Belgelendirme "Sosyal Sorumluluk" projesi kapsamında Cubo Boya ve Özler Kalıp ve İskele ile yapmış olduğu sponsorluk anlaşması dahilinde inşaat alanındaki belge zorunluluğu olan mesleklerde adayların sınav ücretleri bu firmalar tarafından karşılanır. Diğer alanlardaki belge zorunluluğu bulunan mesleklerde MYK’ye bildirildiği tarihi takip eden ayın 21'i ile 30'u arasında sınav ücretleri iade edilmektedir.

 

 7. Sınav Ücretimi İşverenim Ödeyebilir Mi ve Geri Ödeme İşverenime Yapılabilir Mi? 

          10 kişi ve üzeri sayıdaki aday için üçüncü kişiler veya kuruluşlar (işverenler) tek nokta başvurusu yaparak adayların sınav ücretlerini karşılayabilmektedir. MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanıp teşvikten yararlanma hakkı elde etmiş kişilerin sınav ücretleri, ödemeyi yapmış olan üçüncü kişiye veya kuruluşa geri ödenir.

 

 8.  Çalışanlarımın Meslekleri, Belge Zorunluluğu Olan Mesleklerle Tam Olarak Uyuşmuyor. Çalışanlarımın Belge Alması Gerektiğine Nasıl Karar Vereceğim? 

         Çalışanların yaptığı görev ve işlemler, ulusal yeterliliklerdeki öğrenme çıktıları ve başarım ölçütleri karşılaştırılarak hangi ulusal yeterlilikte belge alınması gerektiğine karar verilebilir. Söz konusu karşılaştırmayı çalışan kendisi için yapabileceği gibi işvereninden veya Tüsmer Belgelendirme Hizmetleri 'nden destek alabilir.

 

 9. Belge Zorunluluğu Getirilen Mesleklerde Önceden Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Alınmış Olan Eğitim ve Belgeler Geçersiz Mi Sayılıyor? 

        Hayır, eğitim ihtiyacı olan kişiler eğitim almaya devam etmektedir. Ustalık belgesi ve diploma dışındaki belgeler 5544 sayılı Kanun gereği çalışma şartını karşılamadığı için kalfalık belgesi, katılım belgesi, geçici ustalık belgesi vb. sahiplerinin MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almaları gerekmektedir. Alınan mesleki eğitimler; tecrübenizi, Mesleki Yeterlilik Belgesi; meslekteki yetkinliğinizi gösterir.

 

 10. Tebliğlerde Mesleklerimiz Var Ancak İşyerim Az Tehlikeli Sınıfta Yer Alıyor, Yine de Belge Almam Gerekir Mi? 

        İş yerinin değil mesleğin tehlike sınıfı dikkate alınarak belge alma zorunluluğu getirilen meslekler belirlenmektedir. İşyeriniz az tehlikeli sınıfa da girse Tebliğlerde belirtilen mesleklerde çalışanlarınız varsa MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almaları gerekmektedir. Mesleki Yeterlilik Belgesi; işyerine değil, çalışana aittir.

 

 11. Kamu Çalışanlarının da  Belge Alması Gerekir Mi? 

        Evet, gerekiyor. Belge zorunluluğunda kamu veya özel sektör ayrımı yoktur.

 

 12. Hem Duvarcı Hem de Sıvacıyım, Her İki Meslek İçin de Belge Almam Gerekiyor Mu? 

        Çalışacağınız her belge zorunluluğu olan meslek dalları için ayrı olarak belge almanız gerekir. Örneğin; "Duvarcı (12UY048–3)" Mesleki Yeterlilik Belgenizle, sıvacı olarak çalışamazsınız. Her meslek dalının ayrı bir yeterlilik kodu vardır.

 

 13. Yurtdışında Çalışan Kişilerin de Belge Zorunluluğu Olan Mesleklerde Belge Alma Zorunluluğu Var Mıdır? 

        Eğer çalışanların sigorta kayıtları Türkiye’de bulunuyorsa, Tebliğlerde belirtilen mesleklerde yurtdışında çalışan T.C. vatandaşlarının da MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almaları zorunludur.

Bize Yazın