Telefon
WhatsApp

Tusmer Belgelendirme Hizmetleri A.Ş.

Başvurunun Alınması ve Değerlendirilmesi

        1. AMAÇ

Bu prosedürün amacı; Talep edilen belgelendirme ile ilgili başvuru şartlarının belirlenmesi, buna göre başvuruların alınması, değerlendirilmesi ve değerlendirme sonuçlarının başvuru sahibine bildirilmesini amaç edinmektedir.

 

         2. KAPSAM

Bu prosedür, Personel Belgelendirme Faaliyetleri ile ilgili yapılan tüm bireysel ve tüzel kişilik başvuru taleplerini kapsar.

 

         3. SORUMLULAR

          * Belgelendirme Asistanı

 • Belgelendirilmek üzere başvuruda bulunan başvuru sahibi ile hangi ulusal yeterliliğe başvuruda bulunacağı konusunda mutabakat sağlamak,
 • Başvuru sahibinin aday olabilmek için ön yeterlilik şartlarını sağlayıp sağlamadığının kontrolünü yapmak ve konu ile alakalı olarak karşı taraf ile iletişimi sağlamak,
 • Tüm başvuruların değerlendirmelerini yapmak, başvuru sahiplerine değerlendirme sonucu hakkında bilgi vermek,
 • Başvuru ön şartlarını taşıyan kişilerin Personel Belgelendirme Başvuru Formunun eksiksiz olarak doldurmasını ve imzalamasını sağlamak.
 • Aday olarak başvurusu kabul edilen kişilerin özlük dosyalarını oluşturmak, evrak işlemleri eksiksiz tamamlanan adayın bilgilerini Aday Takip Formunda kayıt altına almak

                                              

         4. TANIMLAR

Başvuru sahibi: Bir belgelendirme programına, belgelendirilmek üzere başvuruda bulunan kişidir.

Aday: TÜSMER Belgelendirme tarafından belirlenmiş olan başvuru şartlarını taşıyan ve başvurusu kabul edilen kişidir.

Tüzel Kişilik Personellerinin Başvurusu: Tüzel kişiliklerin kendi bünyesinde çalışan personellerin belgelendirilmesi için yaptıkları başvurulardır.

Değerlendirme: Bir kişinin belgelendirme programı şartlarını yerine getirme durumunun değerlendirilmesidir.

 

         5. İLGİLİ DÖKÜMANTASYON

 

 • TB. PRT.01 Sınav Uygulama Merkezi Protokolü
 • TB.F.17 Başvuru Formu
 • TB.F.31 Aday Takip Formu
 • TB.F.32 Aday Özlük Dosyası Kontrol Formu
 • TB.F.33 Ücret Formu
 • TB.F.42 Performans Sınav Yeri Kontrol Formu

 

         6. UYGULAMA

         

          * 6.1 Başvuruların Alınması

           * 6.1.1. Bireysel Başvuruların Alınması

TÜSMER Belgelendirme tarafından hazırlanmış olan “Personel Belgelendirme Başvuru Formu” internet ortamında yayınlanmış olup, tüm başvuru sahiplerinin bilgilerine açılmıştır

Başvurular TÜSMER Belgelendirme Merkez Ofisinde “Personel Belgelendirme Başvuru Formu” doldurarak veya  www.tusmer.com.tr  web adresimiz üzerinden online başvuru bölümünden gerçekleştirilir.

Belgelendirme ücretleri “Ücret Formu” ile düzenlenerek www.tusmer.com.tr web adresimizde ilan edilmiş olup aynı zamanda başvuru sahibine başvuru sırasında Personel Belgelendirme Asistanı tarafından bilgilendirme yapılır.

Adaylar ve başvuru sahiplerinin süreçler, sahip olduğu haklar ve uymaları gereken kurallara ilişkin bilgilendirilmelerini sağlayacak rehberlik yöntemleri uygulanmalıdır. Adayların sınavına girecekleri ulusal yeterlilik hakkında bilgilendirilmeleri ve fiiliyatta yapmadıkları bir işin sınavına başvurmaları halinde uyarılmalarını sağlayan bir kontrol ve bilgilendirme sağlanmalıdır.

Rehberlikle ilgili yöntemler şunları içermelidir; Sınavlarda başarılı olabilecek adayların sahip olması tavsiye edilen alt yapıyı tanımlayan dokümanlar bulunmalı ve başvuru öncesinde adaylara açıklanmalıdır. Adayların; birim bazlı başvurular, birimlerin ve sınavların geçerlilik süresi, birim birleştirme yoluyla MYK Mesleki Yeterlilik Belgelerinin elde edilmesi ve süreçte karşılaşacakları durumlara karşı itiraz ve şikâyet hakları ve prosedürleri vb. konularda bilgilendirilmesi sağlanmalıdır. Adayların; sınavlara başvuruda bulunması, varsa sınava giriş ön şartları hakkında bilgilendirilmesi, sınavların gerçekleştirilmesi, sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ve belgelerin gönderilmesine ilişkin süreçler ile bu süreçler için gerekli süreler hakkında bilgilendirilmesi sağlanmalıdır.  Sınav ve belgelendirmeye ilişkin belirlenmiş ve Kurum onaylı ücretler ile mali haklar adaylara duyurulmalıdır. (Birim bazlı başvuru ücretleri, ücretsiz sınav hakkı, birim birleştirme yoluyla mesleki yeterlilik belgelerinin elde edilmesi, belge masraf karşılığı, belge yenileme ücreti, ücret iadesine ilişkin haklar vb.)  Adayların sınavlar öncesi, sınavlar sırasında ve sınavlar sonrası uyması gereken kurallara ilişkin bilgilendirilmesi sağlanmalıdır.

Belgelendirme için başvuran başvuru sahibi aşağıda belirtilen şekilde başvuru yapabilir.

Ön Yeterlilik Koşulları

 • Başvuru yapılan Ulusal Yeterliliğin, yeterlilik sınavına giriş şartları kısmında belirtilen şartları taşımak

TÜSMER Belgelendirme Merkez Ofisinde başvurunun alınması;

 • Ön yeterlilik koşullarını sağlayan başvuru sahiplerinin, almak istediği yeterlilik kapsamında hazırlanmış olan ‘Personel Belgelendirme Başvuru Formu’ nu eksiksiz doldurması ve ıslak imzalı olması suretiyle başvuru alınmış olunur.
 • Başvuru Formu Belgelendirme Asistanı tarafından kontrol edilir ve değerlendirilmesi yine Belgelendirme Asistanı tarafından yapılır.

TÜSMER Belgelendirme Web sitesi üzerinden başvurunun alınması;

 • www.tusmer.com.tr  web sitesi üzerinden ‘online başvuru’ bölümünden Başvuru Formu eksiksiz olarak doldurulur,
 • Başvuru sahibi tarafından online başvuru tamamlandıktan sonra başvuru kaydı online yazılım üzerinden Belgelendirme Asistanının onayına düşer,
 • Belgelendirme Asistanı tarafından bekleyen başvuru aynı gün değerlendirmeye alınır.
 • Değerlendirme sonucu olumsuz ise, başvuru sahibine gerekçesi ile telefon, sms veya mail yolu ile olumsuz olduğu gün içerisinde bildirilir.
 • Değerlendirme sonucu olumlu ise, başvuru sahibine bildirilir. Başvuru sahibi, TÜSMER Belgelendirme Merkez Ofisine bizzat gelerek veya www.tusmer.com.tr  internet adresinden Personel Belgelendirme Başvuru Formunu yazıcıdan çıktı alır, gerekli bilgileri doldurur ve ıslak imza ile imzalar. Başvuru sırasında istenen diğer belgeler ile birlikte TÜSMER Belgelendirme’ye gönderir.

           * 6.1.2. Tüzel Kişilik Personelinin Başvurularının Alınması

 • Tüzel kişilikler kendi personelinin belgelendirilmesi için TÜSMER Belgelendirme’ye başvuruda bulunabilir ve sınavların kendi işletmeleri içerisinde yapılmasını talep edebilir.
 • Tüzel kişilik başvurusunda, bireysel başvurudan farklı olarak herhangi bir işlem yapılmaz. Ancak; belgelendirme başvurusunda bulunacak tüzel kişilik personeli sayısının, 10 kişi veya daha fazla olması halinde, ücret ve teşvik ile ilgili işlemler, tüzel kişiliğin talebi üzerine, Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanlık Makamının 09/03/2017 tarih ve 4417204-010.08-E.1175 sayılı yazısına göre işleme alınabilir.
 • Başvuru sahibi tüzel kişilik personelleri, TÜSMER Belgelendirme Merkezine gelerek veya online olarak başvuru yapabilirler.
 • Online başvurular Belgelendirme Asistanı tarafından değerlendirilir. Başvurusu uygun görülen tüzel kişilik personellerinin Personel Belgelendirme Başvuru Formları tüzel kişilik tarafından, belgelendirilecek personele imzalatılarak, başvuru için istenen diğer belgeler ile birlikte TÜSMER Belgelendirme’ye gönderilir.
 • Başvuruların alınması sürecinin tamamlanmasından sonra, Tüzel kişilik ile Satın alma ve Hizmet Tedariki Prosedürü 5.2 Hizmet Satın alma kısmında bahsedilen şartlara göre hazırlanmış olan Sınav Uygulama Merkezi Protokolü imzalanır.
 • Protokol içerisinde sınav öncesi, sınav esnası ve sınav sonrasında tüzel kişilik tarafından sağlanması ve korunması gereken şartlar detaylı bir şekilde tanımlanır.
 • Satın Alma ve Hizmet Tedariki Prosedürünün ekinde de olan Performans Sınav Yeri Kontrol Formu  ile sınav alanı değerlendirilmesi yapılır.
 • Değerlendirme sırasında tespit edilen eksiklikler tüzel kişilik tarafından tamamlanır.
 • Tüzel kişiliğin belirlediği alan/alanlar, sınav yapmaya uygun değilse, tüzel kişilik tarafından yeni bir alan hazırlaması istenir.
 • TÜSMER Belgelendirme, anlaşmasını tüzel kişilik ile yapmış olsa da belgelendirme hizmetini ve ilgili belgeleri sadece belge almaya hak kazanmış şahıslara vermektedir.

Tüm başvuru sahipleri, “Personel Belgelendirme Başvuru Form”larını eksiksiz doldurmalı ve ıslak imza ile imzalamalıdır. Islak imzalı başvuru formları sınav tarihinden 3 gün öncesine kadar teslim edilmelidir. Aksi takdirde sınava başvuruları kabul edilmez.

 “Personel Belgelendirme Başvuru Forumu”nda; asgari aşağıda belirtilen bilgiler bulunur.

 • TÜSMER’in adı, Mesleki Yeterlilik Kurumunun logosu, Türk Akreditasyon Kurumunun logosu
 • Başvuru numarası
 • İstenen Belgelendirme kapsamı
 • Kişisel bilgiler
 • İletişim bilgileri
 • İş tecrübesi
 • Engellilik durum bilgisi
 • Banka hesap bilgileri
 • Belgelendirme şartlarını kabul ettiğini ve değerlendirme için her türlü bilgiyi sağlayacağına dair taahhütname
 • Varsa, özel ihtiyaçları (tekerlekli sandalye, okutman, tercüman v.b.)
 • Daha önce aldığı belge bilgisi
 • Adayın ıslak imzası

Başvuruda istenilen evraklar;

 • Nüfus Cüzdanı (yabancı ise Pasaport veya Geçici T.C. No.) Fotokopisi
 • Ödeme Belgesi (Sınav ücreti ve belge masraf karşılığı dekont, Sınav ücreti TÜSMER Belgelendirme Kuruluşu Banka hesabına adayın Adı- Soyadı, T.C. Kimlik No’su ve sınava girilecek yeterlilik açıklamaları belirtilerek yatırılmalıdır.)
 • Başvuru yapılan Ulusal Yeterliliğin, Yeterlilik Sınavına Giriş Şartları Kısmında belirtilen belgeler.
 • Fiziksel engel bulunması durumunda sağlık raporu.

           

           * 6.1.3. Başvuruların Değerlendirilmesi ve Adayların Bilgilendirilmesi

Merkez Ofis veya Web Sitesi üzerinden Değerlendirme yapılırken;

 • Başvuru evrakları başvuru tarihinden itibaren 5 gün içerisinde değerlendirilir. Evraklar   tam ise, Başvuru Sahibi “Aday” statüsü kazanır. Bu durum Belgelendirme Asistanı tarafından, gerekli iletişim araçları kullanılarak (yüz yüze, sms, e-mail, posta) başvuru sahibine iletilir.
 • Başvuru reddedilir ise, reddedilen başvuru, gerekçesi ile birlikte, Personel Belgelendirme Asistanı tarafından gerekli iletişim araçları kullanılarak (yüz yüze, sms, e-mail, posta) başvuru sahibine iletilir.

Ancak, her ne şekilde olursa olsun başvuru formunun ıslak imzalı hali ve ilgili istenen diğer evraklar, varsa ön yeterlilik koşullarını sağlayan belgeler ile birlikte, kuruluşumuza elden veya posta/kargo ile teslim edilmelidir. Evrak teslimi tamamlanmayan başvuru sahiplerinin başvuru kabulleri yapılmaz.

Adayların tüm bilgileri Aday Takip Formunda kayıt altına alınır ve takipleri yapılır.

Başvurusu kabul edilmiş ve sınava girecek adayların listesi web sitesi üzerinden yayınlanır. Ayrıca başvurusu kabul edilmiş adaylar, belgelendirme sürecinde kendilerine verilmiş olan şifre ile  www.tusmer.com.tr  web sitemiz üzerinden giriş yaparak, şahıslarına ait belgelendirme işlem sürecini online olarak da takip edebilirler.

 

 

 

 

 

Bize Yazın