Telefon
WhatsApp

Tusmer Belgelendirme Hizmetleri A.Ş.

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi (MYB) Neden Önemli?

Ulusal yeterlilik sistemi orta ve uzun vadede işsizliğin azalması, istihdamın gelişmesi, verimlilik ve rekabet gücünün artmasıyla ülke ekonomisinin güçlenmesine katkı sağlar. Nitelikli ve belgeli işgücü istihdamının artması daha kaliteli ürün ve hizmet sunumunu yaygınlaştırarak yaşam standartlarımızın yükselmesini de destekler.
 
 

Bize Yazın