Telefon
WhatsApp

Tusmer Belgelendirme Hizmetleri A.Ş.

Mevzuat

Mevzuat

Bizler projelerimizde daima yeniyi ortaya koymaya çalıştığımız için yenileşmenin ve gelişmenin süreklilik arz edebilmesi için kaliteden ödün verme imkanımız olmadığını düşünüyoruz. Mevcut ve aday müşterilerimiz biliyorlar ki ; biz kaliteyi ihtiyaca göre değil ihtiyacı kaliteye göre oluşturmak istiyor ve müşterilerimizden de bu talebi bekliyoruz. Talep eden müşterilerimiz, fikirlerini bizimle paylaşan müşterilerimiz bizim için en değerli müşterilerimizdir. Gelişmeye devam edebilmemizin tek yolu onların bize verdiği değerdir.

 
 
 
 

 Meslekî Yeterlilik Kurumu İle İlgili   Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun

7/10/2006

26312

 

 5544 Sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu ile İlgili Bazı   Düzenlemeler Hakkında Kanun Kapsamında   Yetkilendirilmiş   Sınav ve Belgelendirme   Kuruluşlarının Gerçekleştireceği   Sınavlarda   Başarılı Olan Kişilerin İşsizlik Sigortası Fonundan   Karşılanacak Sınav Ücretleri Hakkındaki   14/5/2015 Tarihli ve   2015/7726 Sayılı Bakanlar   Kurulu Kararında Değişiklik   Yapılmasına Dair   Karar (Karar Sayısı: 1598)

4/10/2019

30908

 

 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu     Kapsamında   Yetkilendirilmiş Sınav ve   Belgelendirme Kuruluşlarının   Gerçekleştireceği   Sınavlarda Başarılı Olan Kişilerin İşsizlik   Sigortası   Fonundan Karşılanacak Sınav Ücretleri Hakkındaki   Bakanlar Kurulu Kararı (2015/7726)

20/6/2015

29392

 

 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu   Kapsamında   Yetkilendirilmiş Sınav ve   Belgelendirme Kuruluşlarının   Gerçekleştireceği   Sınavlarda Başarılı Olan Kişilerin İşsizlik   Sigortası   Fonundan Karşılanacak Sınav Ücretleri Hakkındaki   Bakanlar Kurulu Kararı (2016/8677)

15/3/2016

8677

 

 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu   Kapsamında   Yetkilendirilmiş Sınav ve   Belgelendirme Kuruluşlarının   Gerçekleştireceği   Sınavlarda Başarılı Olan Kişilerin İşsizlik   Sigortası   Fonundan Karşılanacak Sınav Ücretleri Hakkındaki   Bakanlar Kurulu Kararı (2017/10713)

15/8/2017

10713

 

 Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Uygulanmasına   İlişkin Usul   ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

19/11/2015

29537

 

 Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinde Yer Alacak   Yeterliliklerin   Kalite Güvencesinin Sağlanmasına   İlişkin Yönetmelik

25/3/2018

30371

 

 Mesleki Yeterlilik Kurumu, Sınav, Ölçme,   Değerlendirme ve   Belgelendirme Yönetmeliği

15/10/2015

29503

 

 Türkiye Yeterlilikler Çerçevesine Dair Tebliğ

2/1/2016

29581

 

 Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik   Belgesi   Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin   Tebliğ (SIRA NO:   2015/1)

25/5/2015

29366

 

 Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik   Belgesi   Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin   Tebliğ (SIRA NO:   2016/1)

24/3/2016

29663

 

 Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik   Belgesi   Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin   Tebliğ (SIRA NO:   2017/1)

26/9/2017

30192

 

 Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik   Belgesi   Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin   Tebliğ (SIRA NO:   2018/1)

11/11/2018

30592

 

 Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik   Belgesi   Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin   Tebliğ (SIRA NO:   2019/1)

3/10/2019

30907

 

 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşler Sınıfında Yer Alan   Mesleklerde   Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu   Kapsamında Mesleki   Yeterlilik Belgesi Almaya   Hak Kazanan Kişilerin Sınav ve Belge   Ücretlerinin   İşsizlik Sigortası Fonundan   Karşılanmasına   İlişkin  Usul ve Esaslar

 

02/03/2017

 

2017/

 

 Olağanüstü Durumlarda Kurum Faaliyetlerine   İlişkin Rehber

15/4/2020

00

 

 Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşlarınca   Gerçekleştirilecek Faaliyetlerde Yeni Tip   Koronavirüs İle   Mücadelede Alınacak Tedbirlere   İlişkin Rehber

../4/2020

00

 

 

 

Bize Yazın